Kumanthong độ trợ tài lộc, lô đề

Công năng:mời khách,báo trước điềm xấu,, trừ xui, tăng vận may, giải bùa,hộ mạng,độ tài lộc,trợ,thăng quan tiến chức,tình cảm nam nữ ,trợ buôn may bán đắt, trợ ngoại giao, trợ cờ bạc số đề,chứng khoán, hộ mạng, phòng kẻ xấu dùng bùa phép hãm hại, ..

kumamnthong-lukthep phù cờ bạc , lô đề

Kumanthong độ trợ tài lộc, lô đề

HOTLINE:0125.411.1998